İş Arayan Girişi
×

Şifreyi Göster

Kullanıcı Adını ve Şifreyi Kaydet
Firma Girişi
×

Şifreyi Göster

Kullanıcı Adını ve Şifreyi Kaydet

×

×

Selendi Yeg Proje Uzman Alımı

SELENDİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

Dernek ve Vakıf / Proje Yönetimi / Uzman
17-04-2023 16:46:35
Dernek ve Vakıf
Tam Zamanlı(Full Time)
Erkek veya Kadın / 18 - 30

Selendi Yeg Proje Uzman Alımı iş ilanı - SELENDİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

İş İlanı Detayı

SELENDİ YEREL EYLEM GRUBU İŞE ALIM İLANI

Selendi Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet
Uzman alacaktır.
Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri
a) T.C Vatandaşı olmak
b) 65 yaşından küçük olmak
c) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu?nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)
f) Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı

1. Uzman Pozisyonu
1.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:
Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği
hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.
1.2 Uygunluk Kriterleri:
a) Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)
b) En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)

1.3 Sıralama Kriterleri
Uygunluk kiterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır
a) Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
b) Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)
c) Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması
d) Adayın en az 1 yıldır YEG alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması
e) Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler
Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.
2. Başvuru Süreci
Başvuruların en geç 01/05/2023 saat 12.00 ye kadar elden veya posta veya elektronik posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
Başvuru Formu Selendi YEG derneğimizden temin edilebilir.
Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir. YEG Uzman İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir. Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru değerlendirme sonuçları www.selendiyegder.org Web sitemizde yayınlanacaktır. Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir:
- Lisans/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu
- İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı zorunlu
- Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).
- Adli Sicil Kaydı
- Sağlık Raporu
- Sertifika/Katılım Belgesi
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgah İlmuhaberi
- Kazanan adayın YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.
NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Derneğimizin www.selendiyegder.org web sayfasında veya Dernek Ofisimiz İlan Panosunda ilan edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine ayrıca gönderilecektir. Adres: Kurtuluş Mah. Hamam Sokak 25/2 Selendi/ Manisa
İletişim: 0 539 923 65 77 E-Posta:selendiyeg@hotmail.com

Hatalı ilanı bildir

×

Hatalı İlanı Bildir

Selendi Yeg Proje Uzman Alımı
İş ilanı için bildirimde bulunmaktasınız.

SELENDİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ


×

İş İlanına Başvur

Selendi Yeg Proje Uzman Alımı iş ilanına başvurmak ve SELENDİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ firmasının iletişim bilgilerini görüntülemek için lütfen "Hızlı Özgeçmiş Oluştur" butonuna basarak Özgeçmiş oluşturunuz. Eğer daha önce üye olmuşsanız "Başvuru Yap" butonuna basarak, üye adınız ve şifrenizler sisteme giriş yapabilirsiniz.veya

İletişim


**********
**********
**********
**********

Firmanın Diğer İlanları

Firmayanın yayınladığı diğer ilanlar:

Başka ilanı yok !

Firmanın verdiği başka iş ilanı yok.

Benzer Proje Yönetimi İş İlanları

Bulunamadı !

Benzer iş ilanı bulunamadı.


×
ikon İlanı favorilerinize eklemek için Kaydet butonuna basın.
İptal

×
ikon İlgili aramanıza ait yeni iş ilanlarını eposta ile almak için Uygun iş ilanlarını e-posta olarak gönder"i işaretleyip dilediğiniz eposta gönderim sıklığını seçebilirsiniz.
Uygun iş ilanlarını e-posta olarak gönder.
Eposta Gönderim Sıklığı
İptal

×
ikon İlanı arkadaşınıza göndermek için email adresini girip gönder butonuna basın.

Arkadaşınızın E-Posta Adresi

Not
İptal

×
×

Dikkat!

Siteye giriş ve Başvuru için şifre oluşturulacak. Müsait olduğunuzda Özgeçmişinizi doldurunuz. Aksi halde başvurduğunuz firmalar CV nizi incelemeyebilir.


İptal

×
2024 © istihdamburosu.com HTT Özel İstihdam ve İnsan Kaynakları Ltd. Şti. aittir.

İŞKUR Logo

HTT Bilgisayar Eğitim Destek Özel İstihdam ve İnsan Kaynakları Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Özel İstihdam Bürosu 01/08/2022 - 31/07/2025 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 01/08/2022 tarih ve 11987302 sayılı karar uyarınca 1390 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir. Şikâyetleriniz için Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü 03124351565 nolu telefon numarasına veya Ayrancı, Uçarlı Cd. No:29, 06540 Çankaya/Ankara adresine başvurabilirsiniz.
 

×